HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
MODEL CTO 250-A / 4000  s NC ovládaním ELGO 88 (osy X, Y)
Výrobca: Strojárne Piesok
Rok výroby: 1992 / GO 07/ - s motoríckým zadným dorazom X- motoricky, R- ručne

 

Názov Merná jednotka CTO 250-A/ 4000
ČÍSELNÝ ZNAK JKPOV 
513 243
Rozmery lisu dĺžka x šírka x výška mm 4040x1850x2950
hĺbka pod podlahou mm 860
Hmotnosť stroja bez olejovej náplni kg 18900
Výkon hlavného elektromotora  
kW 15
Výkon elektromotora prestavovania
kW 0,55
Celkový príkon (inštalovaný)     
kVA 21,6
Tlak oleja (prevádzkový) 
MPa 23
Tlak oleja (maximálny)
MPa 23,5
Tlak oleja (skúšobný MPa 23,5
Množstvo oleja HM - 46 1
800
Kinematická viskozita oleja - rozsah m2.s-1 /20-250/.10-6
Filtrácia oleja pri plnení a prevádzke um 10-25
Prevádzková teplota oleja - rozsah
C 5-55
Hlučnosť dB max 85

 

Názov Merná jednotka CTO 250-A/ 4000
Menovitá lisovacia sila kN 2500
Vytrhávacia sila kN
150
Pracovná dĺžka stola mm
4000
Šírka stola
mm
250
Pracovná výška
mm
800
Vyloženie v stojanoch
mm
315
Maximálny zdvih
mm
250
Zovretá výška
mm 490
Priechod medzi stojanmi mm 3420
Rýchlosť volného zdvihu mm s-1
65
Rýchlosť pracovného zdvihu -  naprázdno mm s-1 7,5
Rýchlosť spätného zdvihe mm s-1 55

Rýchlosť pracovného zdvihu pri zaťažení klesá v závislosti účinnosti hydrogenerátora na pracovnom tlaku a pri menovitom tlaku dosahuje minimálne 4 mm/ sec-1


Popis stroja:

Použitie:

Hydraulické ohraňovacie lisy sú určené pre jednoduché, ale aj pre špeciálne úlohy z oblasti ohraňovania, ako sú: ohýbanie a profilovanie plechových dielov, rovnanie a vystrihovanie v stojanoch a pod. Široký rozsah pracovného nasadenia ohraňovacích lisov v štandartnom prevedení sa ešte zvyšuje nasadením zvláštneho príslušenstva, ktoré v praxi prakticky umožňuje jeho univerzálne použitie. Redukovaná ohýbacia rýchlosť zaručuje zvýšenú kvalitu výlisku a v neposlednej rade zvyšuje bezpečnosť práce. Na zistenie optimálnej ohýbacej sily slúži priložená tabuľka.

Ohraňovací lis je zložený z jednotlivých montážnych skupín, ktoré spolu tvoria jeden celok.

Výhody hydraulických lisov

- jednoduché nastavenie a obsluha, umožňujúce zjednodušenú a zrýchlenú prácu obslužného personálu
- ochrana proti preťaženiu, ochrana stroja voči poškodeniu pri neodbornej manipulácii so strojom
- veľká pracovná a spätná rýchlosť pri minimálnej potrebe výkonu znamená v praxi maximálnu produktivitu
- dosiahnutie menovitej sily v ľubovolnom bode zdvihu
- ľubovoľné nastavenie tlaku
- ľubovolné nastavenie výšky zdvihu
- jednoduchá údržba
- bloková hydraulika
- možná kombinácia so zvláštnym príslušenstvom
- možná kombinácia s CNC systémami rôznej úrovne

Štandartné prevedenie zahŕňa

- paralelnosť chodu garantovanú predimenzovanou torznou tyčou a hydraulickým systémom
- v cylindroch umiestnené pevné dorazy, ktoré sú prestavované z ovládacieho panelu lisu
- možnosť nastavenia výšky zdvihu
- možnosť nastavenia pracovného tlaku
- stôl s T- drážkami
- štandartný lisovník
- štandartná lisovnica
- kombinovaný dvojručný ovládač s nožným spúšťačom
- návod na obsluhu

Cena EX WORKS Brezno (Piesok)         Dohodou

Montáž stroja sa vykoná montérom našej firmy. Pre prevedenie servisu musia byť splnené nasledovné požiadavky:
- základy stroja musia byť prevedené podľa nami dodanej dokumentácie
- zákazník musí pripraviť hydraulický olej v zodpovedajúcom množstve a kvalite
- zákazník musí pripraviť el. prípojku na sieť
- musí byť k dispozícii žeriav svojou nosnosťou zodpovedajúci hmotnosti stroja
Montáž nie je zahrnutá v cene stroja a preto musí byť na ňu vypracovaná zvláštna zmluva s autorizovaným servisom.

Cena za Montáž, zaškolenie personálu - na požiadavku


Záruky

Základná záruka je 6 mesiacov pri výrobných a materiálových chybách v jednosmennej prevádzke.

Termín dodávky

možný okamžitý odber

Platba

a) platba

90% ihneď pri podpísaní KZ
10% do 30 dní od uvedenia do prevádzky


Fotografia zobrazuje stav po rozsiahlej oprave v roku 2007.
Po 2 rokoch prevádzky je toho času lízingovaný stroj opäť na predaj.

Hydraulický ohraňovací lis CTO 250-A / 4000