Hydraulický ohraňovací lis LVD PPBL 200/40

Rok výroby                                   1988
Sériové číslo                                 12969

Technické špecifikácie
Menovitá lisovacia sila                     2000 kN
Pracovná dĺžka stola                       4000 mm
Priechod medzi stojanmi                3150 mm
Zdvih                                         150 mm
Zovretá výška  stôl – rám               400 mm
Vyloženie                                    250 mm
Šírka stola                                    180 mm
Približovacia rýchlosť                      100 mm/s
Pracovná rýchlosť                          6,5 mms/
Spätná rýchlosť                             65 mm/s
Hmotnosť                                    13.500 kg
Výkon motora                               11 kW
El. sieť                                        3 x 380V


Lis je z prevádzky v Belgicku.

Nástroje
- lisovník labutí krk F10.26.180; 4000 mm
- lisovnica Multi-V M90;

Cena: EXW Belgicko                                23 850,- EUR
Termín: zo skladu v Belgicku

Bez nákladov za dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, hydraulického oleja.