Hydraulický ohraňovací lis PPCB 100/40 MNC85000


Sériové číslo                                 14276
Rok výroby                                   1987

Technické špecifikácie
Menovitá lisovacia sila                    1000 kN
Pracovná dĺžka stola                      4000 mm
Priechod medzi stojanmi                3150 mm
Zdvih                                         120 mm
Zovretá výška  stôl – rám              320 mm
Vyloženie                                    200 mm
Šírka stola                                   180 mm
Približovacia rýchlosť                     100 mm/s
Pracovná rýchlosť                         20 mms/
Spätná rýchlosť                           125 mm/s
Hmotnosť                                   9500 kg
Výkon motora                              22 kW
El. sieť                                        3 x 380V


CNC ovládanie MNC 85000 s grafickou simuláciou
osi Y, X, Z1,Z2,R,
2 prsty na zadnom doraze
Hydraulické upínanie nástrojov v barane a stole stroja


Cena: EXW 17 800 Belgicko        
Bez nákladov za dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, hydraulického oleja.

Dodací termín :  zo skladu
Platobné podmienky: dohodou