HYDRAULICKÝ OHRAŇOVACÍ LIS
Rok výroby: 1992 / GO 09/
Výrobca: Strojárne Piesok
MODEL CTO 400-A / 5000
- s NC ovládaním ELGO 88 (osy X, Y)
- s motorickým zadným dorazom X- motoricky, R- ručne
- spĺňajúci bezpečnostné normy

1. Úvod

Naša firma vznikla v roku 1997. Pracujeme v oblasti tvárniacej techniky, pričom servisné práce a dodávky náhradných dielov, nákup a predaj použitých

typov tvárniacich strojov od výrobcu Strojáreň Piesok tvorí nosnú časť nášho programu.

2. Základné parametre lisu

Menovitá  sila

kN

4 000

Pracovná dĺžka

mm

5 000

Šírka stola

mm

300

Priechod medzi stojanmi

mm

4 300

Vyloženie v stojanoch

mm

315

Pracovná  výška

mm

800

Zovretá  výška

mm

545

Zdvih

mm

300

Úroveň stola pod podlahou

mm

1 400

Rýchlosť pohybu barana

- približovacia

mm/s

60

- pracovná 

mm/s

5.5

- spätná 

mm/s

50

Výkon hlavného motora

kW

22

Celkový inštalovaný el. výkon

kVA

32

Tlak oleja

MPa

25

Objem kvapaliny v hydraulickom systéme

l

800

Celková  výška

mm

3 525

Celková  dĺžka

mm

5 000

Celková  šírka

mm

2 010

Hmotnosť

kg

39 000

 

Popis stroja:

Použitie:


Hydraulické ohraňovacie lisy sú určené pre jednoduché, ale aj pre špeciálne úlohy z oblasti ohraňovania, ako sú:
ohýbanie a profilovanie plechových dielov,rovnanie a vystrihovanie v stojanoch a pod. Široký rozsah pracovného
nasadenia ohraňovacích lisov v štandartnom prevedení sa ešte zvyšuje nasadením zvláštneho príslušenstva,
ktoré v praxi prakticky umožňuje jeho univerzálne použitie. Redukovaná ohýbacia rýchlosť zaručuje zvýšenú
kvalitu výlisku a v neposlednej rade zvyšuje bezpečnosť práce. Na zistenie optimálnej ohýbacej sily slúži
priložená tabuľka.

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

3. Výhody hydraulických lisov

- jednoduché nastavenie a obsluha, umožňujúce zjednodušenú a zrýchlenú prácu obslužného personálu
- ochrana proti preťaženiu, ochrana stroja voči poškodeniu pri neodbornej manipulácii so strojom
- veľká pracovná a spätná rýchlosť pri minimálnej potrebe výkonu znamená v praxi maximálnu produktivitu
- dosiahnutie menovitej sily v ľubovolnom bode zdvihu
- ľubovoľné nastavenie tlaku
- ľubovolné nastavenie výšky zdvihu
- jednoduchá údržba
- bloková hydraulika
- možná kombinácia so zvláštnym príslušenstvom
- možná kombinácia s CNC systémami rôznej úrovne

Ohraňovací lis je zložený z jednotlivých montážnych skupín, ktoré spolu tvoria jeden celok.

Štandartné prevedenie zahŕňa

- paralelnosť chodu garantovanú predimenzovanou torznou tyčou a hydraulickým systémom
- v cylindroch umiestnené pevné dorazy, ktoré sú prestavované z ovládacieho panelu lisu
- možnosť nastavenia výšky zdvihu
- možnosť nastavenia pracovného tlaku
- stôl s T- drážkami
- štandartný lisovník
- štandartná lisovnica
- kombinovaný dvojručný ovládač s nožným spúšťačom
- návod na obsluhu

Motorický doraz

Jednoosí motorický zadný doraz s riadenou X - osou ( 700 mm) a s manuálne prestaviteľnou R osou ( 150 mm).
Ovládač pre X-ovú os ako aj zobrazenie ELGO sú umiestnené na panely s pohyblivým ramenom,
príp. na bočnici lisu v zornom poli obsluhy. Presnosť polohovania ±0,1 mm.
Rýchlosť pri pohybe vpred - 1480 mm/min.– nastaviteľná

- NC ovládanie osí X, Y systémom ELGO 88

NC ovládanie:
P 8822-REL (2 osi)
Kompaktné dvojosé riadenie polohy s programovou pamäťou pre 200 viet:

Funkcie

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000 ELGO

Ručná prevádzka tipovaním
Polohovanie až s tromi rýchlosťami
(vpred/vzad samostatne nastaviteľné)
samostatné vety- alebo programová prevádzka
vkladanie referencií
kontrola snímača otáčok
pomocné funkcie
chybové hlásenia

Hlavné vlastnosti
Riadené dvojosé odmeriavanie s uzatváracími relé a programovou pamäťou (200 viet).

Cena EX WORKS Brezno (Piesok) Dohodou

Montáž stroja sa vykoná montérom našej firmy. Pre prevedenie servisu musia byť splnené nasledovné požiadavky:
- základy stroja musia byť prevedené podľa nami dodanej dokumentácie
- zákazník musí pripraviť hydraulický olej v zodpovedajúcom množstve a kvalite
- zákazník musí pripraviť el. prípojku na sieť
- musí byť k dispozícii žeriav svojou nosnosťou zodpovedajúci hmotnosti stroja
Montáž nie je zahrnutá v cene stroja a preto musí byť na ňu vypracovaná zvláštna zmluva s autorizovaným servisom.

Nasledovné ceny - na požiadavku

- cena za montáž, zaškolenie personálu

- transportné náklady,

- montáž,

- uvedenie do prevádzky.

- olejová náplň

- elektrorozvádzač splňujúci súčasne platnú normu EN 60204-1 Stroje a strojné zariadenia a podmienky na vystavenie revíznej správy vo Vašej firme

- kontrola tvárniaceho stroja podľa STN 21 0700 s vystavením certifikátu

 

Záruky
Na GO poskytneme 12-mesačnú garanciu na chod nožníc pri výrobných a materiálových chybách
v jednosmennej prevádzke.Záručná doba začína plynúť uvedením stroja do chodu prostredníctvom
autorizovaného servisu a zahŕňa náhradu chybných dielcov vrátane montáže. Po základnej záruke zabezpečí
dodávateľ za úplatu pozáručný servis počas nasledujúcich 5 rokov, vrátane dodania náhradných dielov.


Termín dodávky
06/2010

Platba

90% ihneď pri podpísaní KZ
10% do 30 dní od uvedenia do prevádzky

Príloha B: obsahuje technickú časť KZ

Súpis nových a generálkovaných častí stroja


Fotografie zobrazujú dodaný lis v 12/2008, v rovnakom vyhotovení.
Rám - bočnice, výztuha, stôl a baran sú pôvodné, oprava vedení, plôch uchatenia nástrojov, stola
Nové bezpečnostné zábrany - bočné, zadná

 

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400-A / 5000 Hydraulický ohraňovací lis CTO 400-A / 5000 Hydraulický ohraňovací lis CTO 400-A / 5000

 

1/ Elektrika s NC riadením

Elektrická časť – kompl nová

- el. rozvádač – nový 

- ovládací otočný panel – nový
(klasické ovládanie, polohový prepínač spôsobu práce, NC ovládanie ELGO 88)

- káble

- dvojručný ovládač, s možnosťou pripojenie spôsobu práce - noha.
elektrorozvádzač splňujúci súčasne platnú normu EN 60204-1 Stroje a strojné zariadenia a podmienky na vystavenie revíznej správy vo Vašej firme

- odmeriavanie Elgo 88 – nové

- inkrementálne snímače (os Y,X) - nové

- zadný doraz (os X) – nový,

- ručne odklopné a nastaviteľné dorazy (os R)

- držiaky snímačov

2x frekvenčný menič (riadenie 2 motorov pre osi X, Y) - nové

 

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400-A / 5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

2/ Hydraulická časť – kompl. nová

- hlavné hydr. čerpadlo Hoerbiger - nové

- hlavná kocka – nová

- 6 x ventil

- pomocná kocka - úprava

- 2x bezpečnostný ventil Hoerbiger - nový

- hl. elektromotor 22 kW – nový, motor prestavenia matíc v hydrovalcoch - nový

- vysokotlaké hadice - nové

- filter, manometre, tesniace prvky - nové

- tesniace prvky hydrovalcov - nové

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 250-A / 4000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 250-A / 4000

Hydraulické valce kompletne zrenovované.
piesty odbrúsené, nanesená vrstva chrómu, brúsenie
všetky tesniace prvky - nové
bronzové krúžky - úprava
tesniace plochy skrutiek - úprava

Hydraulický ohraňovací lis CTO 250-A / 4000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000

Hydraulický ohraňovací lis CTO 400/5000