Lis hydraulický ohraňovací PPBL 60/30

Výrobca:  LVD Belgium

Rok výroby      1988
Sériové číslo    15143

Technické špecifikácie

Menovitá lisovacia sila          600     kN
Pracovná dĺžka stola           3050     mm
Priechod medzi stojanmi     2250     mm
Zdvih                               100     mm
Zovretá výška  stôl – rám    300     mm
Vyloženie                         200     mm
Šírka stola                        140     mm
Približovacia rýchlosť          100     mm/s
Pracovná rýchlosť              8,5     mm/s
Spätná rýchlosť                 70     mm/s
Hmotnosť                       4500     kg
Výkon motora                     4     kW
El. sieť                           3x380    V
Množstvo oleja                  120     L

 


Príslušenstvo:
- ručné ovládanie osi Y- a X
- 4 prsty na doraze
- 2 predné podpery L= 1000 mm

Nástroje:
Hobľovaním opravené:
- 1 drážková lisovnica V zo skladu
- 1 lisovník zo skladu

Stroj môžeme ponúknuť 2 spôsobmi;
1. v súčasnej podobe,  pracuje dobre a technicky je skontrolovaný
Obchodná cena (EXW); 12 200 Euro
Dodací termín do 1 týždňa
Cena: EXW zo skladu v Belgicku

Cena za prepravu, montáž, uvedenie do prevádzky na požiadanie

2. Po úplnej oprave s novým náterom;
Nové nástroje, príp. opravené nástroje, prerovnanie - stôl, baran. tesniace prvky, diely podliehajúce 5-ročnej výmene, kompletne zoradený 6 mes. garancia

 

Cena 17 6500,- Eur.

Dodací termín 2-3 týždne, resp. dohodou