Lis hydraulický ohraňovací PPN 200/40 Cybelec

 

Rok výroby

Sériové číslo

Technické špecifikácie

Menovitá lisovacia sila

2000 kN

Pracovná dĺžka stola

4000 mm

Priechod medzi stojanmi

3150 mm

Zdvih

300 mm

Zovretá výška  stôl – rám

550 mm

Vyloženie

300 mm

Šírka stola

250 mm

Približovacia rýchlosť

80 mm/s

Pracovná rýchlosť

6.5 mms/

Spätná rýchlosť

55 mm/s

Hmotnosť

kg

Výkon motora

kW

NC ovládanie systémom Cybelec osi Y a X.

Ručne prestaviteľný bombírung stola (V os)

Bez nástrojov.

Príslušenstvo;

Stroj je z prevádzky
bez záruky
Stroj po montáži skontrolujeme, nastavíme. Zabezpečíme prípadné opravy a dodávky ND.

 

Cena (EXW Belgia) vrátane nakládky                                                    22 000,- EUR

Dodací termín:                                                                                        sklad Belgicko