Názov stroja: Lis hydraulický ohraňovací LVD PPN 360/40
Kategória: Lisy
Výrobca: LVD Belgium
Dátum výroby: 1979
Dátum GO: 2006
Cena: 59 000 EUR
Parametre: Technické špecifikácie
Menovitá lisovacia sila 3600kN
Pracovná dĺžka stola 4000mm
Priechod medzi stojanmi 3150mm
Zdvih 300mm
Zovretá výška stôl – rám 550mm
Vyloženie 300mm
Šírka stola 250mm
Približovacia rýchlosť 80mm/s
Pracovná rýchlosť 6.5mms/
Spätná rýchlosť 55mm/s
Hmotnosť 26000 kg
Výkon motora 22kW
Popis: Príslušenstvo;
Elektrický zadný doraz
2 prsty na zadnom doraze
nástroje; lisovník + multi-V lisovnica
Stroje je kompletne opravený a zodpovedá bezpečnostným normám
Dodací termín : sklad Belgicko