Lis hydraulický ohraňovací PPBL 100/40

Výrobca:  LVD Belgium

Rok výroby      1989
Sériové číslo    16240

Technické špecifikácie


Menovitá lisovacia sila    1000     kN
Pracovná dĺžka stola    4000     mm
Priechod medzi stojanmi    3150     mm
Zdvih    130     mm
Zovretá výška  stôl – rám    310     mm
Vyloženie     200     mm
Šírka stola    180     mm
Približovacia rýchlosť    100     mm/s
Pracovná rýchlosť    8     mm/s
Spätná rýchlosť    55     mm/s
Hmotnosť    8200     kg
Výkon motora    5,5     kW
El. sieť    3x380    V
Množstvo oleja    120     L

Ručný zadný doraz PPBL 100/40 (os X)
- pevný, ručne prestavovaný
- 2  prsty na doraze
-  rozsah prestavenia 650 mm

Os Y
- ručné prestavenie
- odčítanie na mechanickom počítadle

Nástroje
-  lisovník rovný
- lisovnica Multi-V M90; 4000 mm

Stroj je po kompletnej rozsiahlej oprave, vo veľmi dobrom stave
Obchodná cena (EXW); 15 900 Euro
Dodací termín zo skladu v Belgicku


Vrátane prepravných nákladov, olejovej náplni, montáže stroja, zaškolenia personálu.
5. Montáž
Montáž stroja je prevádzaná montérmi ESPEL-SERVIS, alebo iným autorizovaným servisom. Pre prevedenie servisu musia byť splnené nasledovné požiadavky:
- základy stroja musia byť prevedené podľa dokumentácie
- zákazník musí pripraviť el. prípojku na sieť
- musí byť k dispozícii žeriav svojou nosnosťou zodpovedajúci hmotnosti stroja
Montáž je zahrnutá v cene stroja.

6. Záruky
Základná záruka je 6 mesiacov pri výrobných a materiálových chybách v jednosmennej prevádzke. Záručná doba začína plynúť uvedením stroja do chodu pri prostredníctvom autorizovaného servisu a zahŕňa náhradu chybných dielcov vrátane montáže.

7. Termín dodávky
V súčasnej dobe: zo skladu v Belgicku do 2 týždňov.

8. Platba
- platba pred termínom expedície