Lis hydraulický ohraňovací PPBL 135/30

Výrobca:  LVD Belgium


Rok výroby      1991
Sériové číslo    19039

Technické špecifikácie


Menovitá lisovacia sila           1350     kN
Pracovná dĺžka stola            3050     mm
Priechod medzi stojanmi      2550     mm
Zdvih                                130     mm
Zovretá výška  stôl – rám     310     mm
Vyloženie                          200     mm
Šírka stola                         180     mm
Približovacia rýchlosť             80     mm/s
Pracovná rýchlosť                  8     mm/s
Spätná rýchlosť                   65     mm/s
Hmotnosť                        6500     kg
Výkon motora                   7,5     kW
El. sieť                          3x380    V
Množstvo oleja                   120     L

Ručné nastavenie osy X a Y   
- 2 prsty na doraze
- 2 predné podpery L= 1000 mm

Cena 19 800,- Eur. (Exw zo skladu v Belgicku)
Dodací termín 30 týždeň

Zabezpečíme, dopravu, odbornú montáž, záručný a pozáručný servis.
Autentické fotografie na požiadanieYear of construction                                              1991
Machine number                                                    19039

Technical specifications
Force                                                                  1350kN
Working length                                                     3050mm
Distance between uprights                                     2250mm
Stroke                                                                 130mm
Distance table – ram                                              310mm
Gap                                                                    200mm
Width table                                                         180mm
Approach speed                                                   100mm/s
Working speed                                                      8mm/s
Return speed                                                        65mm/s
weight                                                                6500 kg
motor                                                                  7.5kW
Voltage                                                               3 x 380V
Oil-tank                                                               120L

Options;
•    Manual adjustment of Y-as and X-as
•    2 fingers on back gauge
•    2 front supports of 1000mm

Price; ex-works                          19800 euro.