Názov stroja: Hydraulické tabuľové nožnice CNTA 3150/16 NCA
Kategória: Nožnice
Výrobca: Strojárne Piesok
Oprava: 2013
Cena: 36.550,- EUR

Popis:

Tabuľové nožnice modelového radu CNTA  sú určené na priamočiare strihanie tabúľ z kovových a iných materiálov vhodných na strihanie. Nožnice tohto modelového radu majú nasledovné konštrukčné znaky:

-          kompaktná, dostatočné dimenzovaná konštrukcia

-          hydraulický pohon

-          priamočiary pohyb strižnej traverzy

-          el. – hydraulicky prestaviteľný uhol strihu

-          nastaviteľná dĺžka strihu

-          centrálne mechanické prestavovanie medzery medzi nožmi

-          motorický zadný doraz

-          vyloženie v stojanoch

-          predný odklápateľný kryt

1. Pracovné možnosti stroja sú:

-   strihanie na zadný doraz

-    strihanie na bočné predné pravítko

-   strihanie na rysku

-    priebežné strihanie

-    strihanie podľa uhlového dorazu ( zvláštne príslušenstvo)

Hlavné parametre

ParameterMenovitá hrúbka plechu pri Rm = 450 MPa

(mm)

16

Najmenšia hrúbka plechu

(mm)

1,6

Max. dĺžka strihu

(mm)

3150

Vyloženie v stojanoch

(mm)

350

Uhol strihu

(°)

0,5-3

Pracovná výška stola

(mm)

900

Tlak hydrogenerátora

(MPa)

25

Výkon hlavného motora

(kw)

11

Prestavenie zadného dorazu sukazovateľom

(mm)

10-1000

Počet zdvihov pri optim. uhle

(min-1)

12/3150

Max.rýchlosť prestavenia dorazu

(m.min-1)

2

Min.rýchlosť prestavenia dorazu

(t)

0,031

Optimálny uhol    °

(mm)

1

Objem kvapaliny v hydraulickom systéme

(t)

250

Dĺžka x šírka x výška

(mm)

4240 x 2520 x 2570

hmotnosť

(t)

16,3

Štandartné prevedenie
- hydraulické zabezpečenie proti preťaženiu
- ľubovolné prestavenie uhla strihu
- prestavenie strižnej vôle
- ľubovolné nastavenie strižnej dĺžky
- motorický doraz s presnosťou 0,1mm
- ochrana prstov pred dotykom s nožmi a pridržiavačmi
- nože so štyrmi strižnými hranami
- ramená s guličkovými lôžkami, umiestnené na stole
- nožný spúšťač
- predný doraz s pravítkom
- priebežné strihanie
- vyloženie 350 mm
- počítač zdvihov
- mazací lis
- náradie na obsluhu
- prípojka na el. prúd 3x380V/50Hz
- návod na obsluhu
- zaisťovací materiál pre dopravu stroja

Príslušenstvo

- NCA ovládanie zadného motorického dorazu Unitronics Vision 280 s jednoduchým programovanim až 100 výrobkov
– zabezpečuje v programovom cykle:  nastavenie polohy motorického dorazu, nastavenie uhla strihu, nastavenie šírky strihu a počítanie odstrižkov.
Okrem horeuvedených funkcií zabezpečuje aj logiku stroja a stráženie bezpečnostných prvkov (koncové spínače, nožný ovládač, kryty a pod.)

Výhody hydraulických nožníc
- jednoduché nastavenie a obsluha umožňujúce zjednodušenú a zrýchlennú prácu obslužného personálu
- ochrana stroja proti preťaženiu pri neodbornej manipulácii
- veľká pracovná a návratová rýchlosť pri minimálnych požiadavkách na výkon znamenajú v praxi maximálnu    produktivitu
- jednoduchosť obsluhy a údržby
- nastavenie ľubovolnej dĺžky strihu
- nastavenie ľubovolného uhla strihu
- jednoduché nastavenie strižnej vôle medzi nožmi
- veľká produktivita
- bloková hydraulika
- možná kombinácia so zvláštnym príslušenstvom
- možná kombinácia s NC a CNC riadením

Montáž
Montáž stroja je prevádzaná montérmi ESPEL-SERVIS, alebo autorizovaným servisom. Pre prevedenie servisu musia byť splnené nasledovné požiadavky:
- základy stroja musia byť prevedené podľa dokumentácie ESPEL
- zákazník musí pripraviť hydraulický olej v zodpovedajúcom množstve a kvalite
- zákazník musí pripraviť el. prípojku na sieť
- musí byť k dispozícii žeriav svojou nosnosťou zodpovedajúci hmotnosti stroja
Montáž nie je zahrnutá v cene stroja a preto musí byť na ňu vypracovaná zvláštna zmluva s autorizovaným servisom.

Záruka:

12 mesiacov

Termín dodávky:
Sklad Bansk8 Bystrica

Ostatné údaje, dodacie a platobné podmienky, pozri Cenová ponuka: