Použité stroje v kategórii Zakružovačky plechu
Názov Výrobca
Rok výroby Rok GO
Cena (EUR)
3 VALCOVÁ ZAKRUŽOVAČKA PLECHOV XZM 2000/8
Strojáreň Piesok
1991
- 16 000


 


 

3-Valcová zakružovačka plechov XZMP 2000/8-C Strojáreň Piesok 1985 15 250