„Technologická linka na spracovanie odpadov“

DRVIČKA A TRIEDIČKA HLINÍKA

 

Základná zostava:

  • Nožový mlyn
  • Dopravný pás
  • Separátor magnetických častí
  • Separátor vodivých častí
  • Elektropríslušenstvo a ovládanie

Jedná sa o technologický komplex na spracovanie kovových odpadov. Proces spracovania je jednostupňový a nevyžaduje sa predomieľanie. Zariadenie pracuje v poloautomatickom režime, pričom nevyžaduje špeciálnu prípravu vstupnej suroviny. Technologický komplex pozostáva z 3 technologických liniek:

  1. Nožový mlyn, ktorého pracovnú časť tvorí pohonná jednotka s 2 elektromotormi s výkonom 2x100 kW, dve prevodovky, rotor s reznými nástrojmi, statorom s protinožmi a sitom. Plniaci kontajner slúži ako zásobník materiálu pre mlecí proces. Samostatnou hydraulickou jednotkou je riešené podávanie materiálu.
  2. Pásový dopravník klasickej konštrukcie. Zabezpečuje tok podrveného materiálu z nožového mlyna do separátora magnetických častí od nemagnetických.
  3. Separátor magnetických častí zabezpečuje oddelenie kovových feromagnetických materiálov od ostatného materiálu. Jeho základnou jednotkou je rotačný valec. Tento sa otáča okolo sústavy permanentných magnetov. Súčasťou je vibračný podávací stôl. Je to typové zariadenie od spoločnosti GAUSS MAGNETI  s.r.l. Italy.
  4. Separátor elektrických vodivých častí od nevodivých častí. Táto separačná jednotka zabezpečuje oddeľovanie plastových a iných nevodivých materiálov od kovových častí. Zariadenie pracuje na princípe nevodivých prúdov.

 

Projektovaný výkon

2,0 až 3,0 t/hod.

Rok výroby

2008

Dátum uvedenia do prevádzky

august 2008

Rozmery /šírka x výška x dĺžka/

4,2 x 6 x 20 m

Hmotnosť

35 t

Cena: 155.000 EUR bez DPH
V cene nie je zahrnutá montáž zariadenia, jeho transport.
Ostatné dodacie podmienky: na základe písomného vyžiadania

Linka bude prístupná k prehliadke. Kontaktujte nás telefonicky +421 903 340 111