Kancelária:

Názov firmy:

ESPEL SERVIS, s.r.o.
Sídlo: MPČĽ 2169/17
977 03 Brezno
Tel.: +421 48 611 71 66
Tel./Fax: +421 48 611 71 66
Mobil: +421 903 479598
VoIP: ------------------------------
E-mail:

info@espel-servis.sk

IČO: 45 383 812
IČ DPH: SK2022956507
Zapísaná: Okresným súdom Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 17617/S
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, Slovakia

Prevádzka:

Sídlo: 
Tel.:            
E-mail:

Štvrť L. Novomeského 5, 977 01 Brezno
+421 48 611 12 76
info@espel-servis.sk

Servis a konzultácie:

 

p. Koncz

mobil:  +421 903 605 093
E-mail: espelservis@gmail.com

Náhradné diely, nákup a predaj strojov:

 

p. Ridzoň  
mobil:  +421 903 479 598
fax:     +421 48 611 71 66
E-mail: ridzon62@gmail.com
skype:  ridzon,lubomir.mob

Bankové údaje

Tuzemský platobný styk

Zahraničný platobný styk

Číslo účtu:

2057274001/5600

IBAN: SK84 5600 0000 0020 5727 4001

 

 

BIC (SWIFT): KOMASK2X

Banka:

 

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Adresa Banky:

 

B. Němcovej 15
97701 Brezno
Slovakia

 

GPS position:  N 48 48 13.70 E 19 37 37.58

 

Mapa v novom okne